Η σημασία των ετικετών στη συσκευασία των προϊόντων

Η βιομηχανική συσκευασία των προϊόντων, η οποία επιτρέπει την εύκολη διακίνησή τους και την προστασία τους από τις εξωτερικές συνθήκες και τις αλλοιώσεις, δε νοείται χωρίς την ετικέτα. Όλα τα σύγχρονα μηχανήματα συσκευασίας επικολλούν αυτόματα την ετικέτα, στην οποία αναγράφονται συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία τυπώνονται επίσης αυτόματα πριν οι μηχανές συσκευασίας επικολλήσουν την ετικέτα στο μπουκάλι ή το κουτί του προϊόντος. Μάλιστα, η σημασία αυτών των μηχανών συσκευασίας, των ετικετέζων όπως λέγονται, είναι τόσο μεγάλη που αποτελούν ένα βασικό μηχάνημα μαζί με τα υπόλοιπα μηχανήματα που συνιστούν τις αυτόματες γραμμές συσκευασίας και εμφιάλωσης.
labeling-machine

 

Τι είναι αυτό που κάνει όμως την ετικέτα τόσο σημαντική; Θα μπορούσε κανείς να πει ότι μέσω της ετικέτας πραγματώνεται η τρίτη λειτουργία της συσκευασίας, δηλαδή η διακριτική λειτουργία και η προώθηση του προϊόντος σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταφοράς του και την προφύλαξή του από τις φθορές. Έτσι, η ετικέτα επιτελεί σε μεγάλο βαθμό διαφημιστικό αλλά και ενημερωτικό ρόλο, αφού πληροφορεί τον καταναλωτή για τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο του προϊόντος όσο και του παραγωγού.
Ο νόμος καθορίζει για ορισμένα ευπαθή προϊόντα, όπως τα τρόφιμα, τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην ετικέτα. Αυτά είναι για τα τρόφιμα: α) η ονομασία πώλησης του προϊόντος και το εμπορικό σήμα, με το οποίο έχει πάρει τη σχετικά άδεια από το Υπουργείο Εμπορίου, β) ο κατάλογος όλων των συστατικών και των πρόσθετων, γ) η καθαρή ποσότητα του αγαθού, δ) οδηγίες για τη διατήρηση και τη χρήση του τροφίμου, ε) τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του προϊόντος, στ) τον τόπο παραγωγής ή προέλευσης του προϊόντος, ζ) τη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, η) τα στοιχεία αναγνώρισης της παρτίδας του προϊόντος, θ) την τιμή, ι) εικονογραφημένες πληροφορίες, ια) προτάσεις συνταγής, ιβ) το σήμα του κατασκευαστή της συσκευασίας, ιγ) το οικολογικό σήμα, όπως π.χ. το σήμα της ανακύκλωσης και ιδ) τον γραμμωτό κώδικα.
Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής είναι πλήρως ενήμερος για τα απαραίτητα στοιχεία του τροφίμου και μπορεί να επιλέξει αυτό που θέλει με σαφή γνώση του τι αγοράζει. Η ετικέτα, όμως, όπως προαναφέρθηκε, έχει και διαφημιστικό ρόλο και γι’ αυτό το λόγο όλες πλέον οι εταιρείες επενδύουν μεγάλα κεφάλαια στη βιομηχανική συσκευασία και τη δημιουργία της ετικέτας που θα επικολληθεί από τα μηχανήματα συσκευασίας σε αυτή. Ο βασικότερος κλάδος που ασχολείται με την ετικέτα είναι η γραφιστική και συγκεκριμένα το πεδίο του βιομηχανικού σχεδιασμού.
Έτσι, παράγεται ένα προϊόν, το οποίο μπορεί να προστατευθεί από τη φθορά, τις αλλοιώσεις και τους μικροοργανισμούς, μπορεί να διακινηθεί με ασφάλεια και να πωληθεί ακόμα και σε σημεία πολύ απομακρυσμένα από το σημείο παραγωγής και κατασκευής και τέλος να φέρει όλα τα διακριτικά του στοιχεία, έτσι ώστε τόσο ο καταναλωτής να γνωρίζει τι αγοράζει όσο και ο παραγωγός να ξεχωρίζει το προϊόν του από τα υπόλοιπα και να επωφελείται από την αξία του, την καλή του φήμη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, που του δίνουν μία συγκεκριμένη θέση στην αγορά και το κοινό του.

 

Συγγραφή άρθρου: www.metrotech-hellas.gr

Posted by: dhmosastakougradmin on Category: Τεχνολογία